Przejście z tradycyjnych tworzyw termoplastycznych stosowanych w przemyśle samochodowym do kompozytów konstrukcyjnych

Wszystko, co musisz wiedzieć z perspektywy badań materiałowych.

W przypadku dostawcy tradycyjnej żywicy polimerowej, to przejście obejmować będzie zrozumienie różnicy między specyfikacjami tradycyjnych niestrukturalnych termoplastycznych materiałów i związanych z tym metod badawczych, a specyfikacjami materiałowymi CFRP( tworzywami sztucznymi wzmacnianymi włóknami węglowymi), a także problemów, które muszą zostać uwzględnione z perspektywy badań laboratoryjnych materiału.
Matt Brady, Inżynier Kompozytów oraz Kimberly Stuart, Dyrektor ds. Marketingu

Biorąc pod uwagę zbliżający się termin dostosowania się do przepisów standardu CAFE (Czyste powietrze dla Europy), producenci samochodów szukają możliwości bardziej ekonomicznego zużycia paliwa w swoich samochodach.

Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia paliwa jest obniżenie ciężaru struktury samochodu, poprzez zastosowanie kompozytów wysokiej wydajności, takich jak polimery wzmacniane włóknami węglowymi (CFRP).
Wdrożenie polimerów, jako elementu konstrukcyjnego w pojeździe, a nie tylko składników niestrukturalnych, takich jak klamki, formowanie wnętrza, wykończenia itp. daje wiele możliwości producentom tradycyjnych żywic, w zakresie dostarczenia rozwiązań materiałowych zmniejszających masę pojazdu.

Jednakże, ponieważ konstrukcja pojazdu określa, w jaki sposób powinien być wykonany i chroniony, badanie i specyfikacje materiałowe dla takich materiałów są bardziej rygorystyczne.

Napędzane przez użytkowników
Choć tradycyjne niestrukturalne tworzywa termoplastyczne wiążą się ze znaczną ilość wymaganych badań motoryzacyjnych, trendy wskazują na wzrost niezbędnych badań charakteryzujących materiały dla elementów konstrukcyjnych, w tym dachów i dachów składanych, czy błotników.

Przez dziesięciolecia producenci żywic opisywali swoje samochodowe niestrukturalne produkty termoplastyczne, jako najlepsze przy zachowaniu branżowych standardów, na przykład, Specyfikacji Materiałowych Tworzyw sztucznych GMW 16279 dla Poliamidu 6 (Nylon)
– stosowanego w wewnętrznych klamkach. Specyfikacje te obejmują wspólne metody badawcze dla produktów termoplastycznych, takich jak Zawartość popiołu (ISO 3451), Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (ISO 527), ugięcie pod obciążeniem (ISO 75) i udarność wg Charpy’ego (ISO 179).

Intertek_Automotive_Services(1)

Współpraca z dostawcą rozwiązań badań materiałowych, jakim jest Intertek zarówno w formie laboratorium, jak i wsparcia zasobów wewnętrznych, zapewnia szybkie, akredytowane dane pozwalające na zakwalifikowanie konstrukcyjnych materiałów kompozytowych, jako pierwszorzędne gatunkowo. Najnowocześniejszy sprzęt w tym 250kN uniwersalne maszyny testujące, wsparte przez inżynierów i wykwalifikowanych techników wskazują na zaangażowanie Interteku we wspieraniu producentów materiałów, podczas procesu przejścia od niekonstrukcyjnych do konstrukcyjnych  zastosowań. Informacje dostępne są na stronie www.intertek.com/composites