Jubileusz 10-lecia spółki SGP

SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. największa spółka grupy SGP Outsourcing Company zaprasza na Jubileusz 10-lecia firmy, który będzie obchodzony podczas konferencji AutoEvent2016 w Zawierciu.

Historia spółki SGP sięga 2006 roku, kiedy to jej pomysłodawca i założyciel Mariusz Puto rozpoczął jednoosobową działalność gospodarczą specjalizującą się w outsourcingu jakościowym. Profesjonalizm, zaangażowanie i chęć działania doprowadziły do podjęcia współpracy z liderami rynku automotive. Po pewnym czasie nastąpił dynamiczny rozwój, który wymusił przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
i w dalszej kolejności w Grupę Kapitałową. Jak podkreśla Prezes Zarządu Mariusz Puto – sukces w Polsce był efektem ciężkiej pracy, która dała nie tylko ogromną satysfakcję z dobrze wykonanych zadań, ale przede wszystkim możliwość rozwoju firmy i pracowników. Dzięki doświadczonym pracownikom i inwestycjom w nowoczesne rozwiązania oferowane naszym Klientom firma znalazła się w czołówce najlepszych firm z branży.
W Polsce posiada 12 biur zlokalizowanych w kluczowych regionach dla polskiego przemysłu.

europa

Sukces krajowy i wypracowane schematy działania, które zyskały aprobatę zagranicznych kooperantów skłoniły SGP do podjęcia decyzji o internacjonalizacji działalności. Dynamicznie, zgodnie z zaplanowaną długookresową polityką umiędzynarodowienia SGP, otwierało coraz to nowe spółki. W okresie kilku lat stworzona została sieć spółek zagranicznych, które działają w takich krajach jak: Słowacja, Czechy, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Serbia, Rumunia, Włochy, Słowenia.
Jako Partner Generalny największej konferencji przemysłu motoryzacyjnego AutoEvent, która w tym roku odbędzie się 14-16 czerwca 2016 zapraszamy Państwa do wspólnego świętowania 10. Jubileuszu istnienia SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o.

Zapraszamy do wysłuchania prelekcji Pana Sebastiana Wilka – Dyrektora do spraw Planowania i Rozwoju w SGP Group, pt. „Sorting & Rework  – rola outsourcingu jakościowego w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania linii produkcyjnych”.