Grupa SGP działa z myślą o innych

Aspekt odpowiedzialności społecznej biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) odgrywa coraz większą rolę w funkcjonowaniu grupy SGP Outsourcing Company. Szybki rozwój lidera outsourcingu jakościowego w Polsce i za granicą szedł w parze ze świadomym budowaniem wizerunku spółki aktywnej społecznie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu polega na uwzględnieniu aspektów społecznych, etycznych i ekologicznych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz w jego kontaktach z interesariuszami.  W ramach koncepcji CSR osiąganie zysku stało się jednym z wielu celów realizowanych przez współczesne przedsiębiorstwa. Nie jest sztuką wypracować zyski, lecz podzielić się nimi i zaangażować w interesy społeczne zachodzące w otoczeniu.  Dla współczesnych przedsiębiorstw  budowanie społecznej odpowiedzialności stanowi problem o znaczeniu strategicznym. Jak podkreśla Prezes grupy SGP Mariusz Puto –  prowadzenie firmy zgodnie z koncepcją CSR skutkuje wymiernymi korzyściami, takimi jak np. poprawa wizerunku firmy na rynku, wzrost zainteresowania ze strony potencjalnych pracowników czy klientów oraz co najważniejsze wzrost akceptacji otoczenia.

W Grupie SGP Outsourcing Company koncepcja CSR postrzegana jest jako podejście biznesowe, w którym poszanowanie dla etyki, społeczności lokalnej stanowi integralny element obranej strategii rozwoju. Centralnym element inicjatyw z zakresu CSR jest gotowość spółki do zaspokajania słusznych oczekiwań interesariuszy.
Dla SGP priorytetowym interesariuszem jest społeczność lokalna Częstochowy i okolic – to w Częstochowie, mieście czarnego sportu, mieści się główna siedziba spółki. SGP – Sorting Group Poland Sp. z o.o. jest Sponsorem Tytularnym Stadionu Żużlowego – w sezonie kibice oglądają pojedynki żużlowe na stadionie „SGP Arena Częstochowa”. Poza tym firma wspiera częstochowskich siatkarzy oraz początkujących sportowców młodzieżowej drużyny Klubu Sportowego STRADOM Częstochowa.
Poza sportem spółka SGP wspiera program „Szlachetna Paczka” oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Po Prostu”, organizację skupiającą się na pomocy młodym ludziom, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Firma od lat współpracuje z Politechniką Częstochowską. Prezes Grupy SGP Pan Mariusz Puto jest członkiem Rady Doradczej Przedstawicieli Biznesu Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, której zadaniem jest kreowanie nowych projektów naukowych i eksperckich oraz tworzenie programów studiów dopasowanych do realiów rynkowych. Firma nie pozostaje obojętna na młodych, zdolnych ludzi. Ostatnim przedsięwzięciem jest wsparcie finansowe projektu „Łazik Marsjański”.
W spółce SGP realizowanie zadań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu nie jest modą czy koniecznością, jest polityką wpisaną na stale w działania firmy i stanowi ważny element strategii jej rozwoju.