DEKRA Award 2016

DEKRA nagrodzi za BEZPIECZEŃSTWO PRACY w Przemyśle Motoryzacyjnym.

DEKRA swoje uczestnictwo w Konferencji AutoEvent uświetni polską edycją międzynarodowej nagrody DEKRA Award. Po raz drugi w Polsce wyłoniony zostanie laureat nagrody fundowanej przez jedną z największych światowych organizacji eksperckich, zajmujących się testami, inspekcjami i certyfikacją. Nagroda DEKRA Award 2016 w kategorii „BEZPIECZEŃSTWO PRACY w Przemyśle Motoryzacyjnym” zostanie wręczona 15 czerwca w Zawierciu. – W DEKRA po raz drugi z rzędu postanowiliśmy docenić Przemysł Motoryzacyjny, a szczególnie firmy, które dzięki odpowiedzialnemu podejściu do warunków pracy i rozwoju pracowników, stają się liderami BEZPIECZEŃSTWA w polskim przemyśle – mówi Prezes Zarządu DEKRA w Polsce Roman Zadrożny.

Zgłoś swoją firmę do DEKRA Award 2016!

Istotę Bezpieczeństwa pracy stanowią obszary związane zarówno z aspektem bezpieczeństwa fizycznego jak i psychicznego, a istotnym elementem jest tworzenie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. W ocenie zgłoszeń pod uwagę będą brane m.in. takie elementy jak: umiejętność budowania świadomości związanej z bezpieczeństwem, doskonalenie procesów, rozwój technologii i procedur, rozwój personelu oraz stwarzanie takich warunków pracy, które minimalizują ryzyko wystąpienia wypadków.

Globalna organizacja ekspercka DEKRA do udziału w konkursie zaprasza wszystkich producentów Przemysłu Motoryzacyjnego, którzy w ocenie niezależnych ekspertów DEKRA mają największy udział w kreowaniu i rozwoju działań związanych z bezpieczeństwem pracy.

Szczegółowe informacje o konkursie DEKRA Award 2016 znajdują się na stronie www.award.dekra.pl.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

DEKRA_AWARD_2016

DEKRA, marka której misją jest globalne partnerstwo na rzecz bezpiecznego świata, aktywnie wspiera i promuje przedsiębiorców świadomych zagrożeń, którzy rozwijają działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy. Poprzez potwierdzanie zgodności systemów, produktów i usług jesteśmy obecni przy tworzeniu systemów bezpieczeństwa stosowanych w pracy, na drodze oraz w domach. Idee rozwiązań wdrażanych w światowym biznesie przenosimy na polski rynek, ponieważ wierzymy w ogromny potencjał rozwoju w obszarze bezpieczeństwa przedsiębiorstw działających w Polsce.

Konferencję AutoEvent 2016 uświetni wręczenie międzynarodowej nagrody DEKRA Award w kategorii „BEZPIECZEŃSTWO PRACY w Przemyśle Motoryzacyjnym”

DEKRA to światowy lider w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa i rozwoju personelu.
Misją marki jest globalne partnerstwo na rzecz bezpiecznego świata. Poprzez potwierdzanie zgodności systemów, produktów i usług DEKRA uczestniczy w tworzeniu najbardziej innowacyjnych technologii, myśli i rozwiązań w światowym biznesie.
DEKRA umacniając swoją pozycję partnera w zakresie bezpieczeństwa dla Przemysłu Motoryzacyjnego, obok nagrody DEKRA Award 2016, zachęca Państwa do spotkań i rozmów B2B z przedstawicielami firmy podczas AutoEvent 2016.

Rozwiązania DEKRA dla Państwa biznesu: www.dekra.pl