BZWBK – partner finansowy w rozwoju działalności firm motoryzacyjnych na rynkach światowych

 

Przemysł motoryzacyjny to branża z bardzo wysokim udziałem eksportu i wymagająca międzynarodowej kooperacji. Działające w niej firmy zdają sobie sprawę,  że są częścią globalnego łańcucha dostaw dla producentów nowych pojazdów samochodowych. Wyprodukowana w polskim zakładzie część zanim zostanie zamontowana w samochodzie wyprodukowanym w niemieckiej fabryce może być najpierw wykorzystana do produkcji podzespołu wytworzonego na Węgrzech a w swojej podróży do Niemiec odwiedzić jeszcze zakłady produkcyjne w Anglii a bywa że  to jeszcze nie koniec jej podróży.

Zdarza się, że dostawca produkujący części dla montowni dużego międzynarodowego koncernu samochodowego w Czechach dostaje propozycję zapewnienia dostaw do nowopowstającego zakładu koncernu w odległym kraju a nawet na innym kontynencie. I jeżeli taki producent chce pozostać kluczowym dostawcą musi przełamać bariery organizacyjne, regulacyjne i językowe a czasami nawet otworzyć także swoje biuro handlowe czy zbudować zakład produkcyjny, wykorzystując obecne relacje z  poddostawcami lub pozyskać nowe.

Zgodnie z raportem ACEA „The Automobile Industry Pocket Guide 2016-2017” w roku 2015 aż 34% pojazdów wyprodukowanych w 28 krajach Unii Europejskiej trafiło na eksport, w tym przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, Turcji, Chin a także do  innych pozaeuropejskich krajów takich jak Japonia, Korea Południowa a nawet Australia. W pojazdach tych montowane były części pochodzące również z fabryk w Polsce. AutomotiveSuppliers.pl w swojej informacji prasowej podsumowywującej eksport przemysłu motoryzacyjnego w 2016 roku wskazuje, że 93% produkowanych w Polsce części i komponentów zostało weksportowane do krajów Unii Europejskiej a 7% poza UE. Jednocześnie dynamika eksportu na rynki pozaunijne (wzrost o 21%) była w 2016 roku niemal dwukrotnie wyższa niż do UE (wzrost o 12%).

Zwykle jest tak, że międzynarodowe koncerny motoryzacyjne (producenci samochodów i ich główni dostawcy) lokują swoje zakłady produkcyjne w krajach o niższych kosztach produkcji takich jak Polska czy Meksyk. Można jednak znaleźć przykłady udanej ekspansji firm z branży motoryzacyjnej z polskim kapitałem na rynki zagraniczne. Przejęcia swoich zagranicznych konkurentów zrealizowały m.in. Boryszew S.A., Wielton S.A. czy Izo-Blok S.A.

Branża motoryzacyjna jest w dużym stopniu hermetyczna z uwagi na wysoką koncentrację finalnych odbiorców (mocno ograniczona liczba dużych koncernów motoryzacyjnych), szybki postęp technologiczny wymagający wysokich nakładów na badania i rozwój,  planowane z co najmniej 2-3 letnim wyprzedzeniem wprowadzanie nowych modeli samochodów i 5-7 letnie okresy mianowania dla dostawców do wybranych modeli oraz proces planowania wymagający dobrej współpracy bezpośrednio z działami projektowymi koncernów samochodowych. Nowym dostawcom nie posiadającym odpowiednich powiązań i doświadczenia bardzo trudno wejść do tworzonego przez lata łańcucha dostaw.

W konsekwencji nowym firmom pozostaje powolne pięcie się w hierarchii łańcucha dostaw aby po wielu latach stać się dostawcą Tier2. Okazją do szybszego skokowego rozwoju bywają natomiast problemy finansowe zagranicznych konkurentów. Skuteczne przejęcie istniejącego na rynku dostawcy i wykorzystanie z jednej strony jego wiedzy, doświadczenia i relacji biznesowych a z drugiej strony możliwości ograniczenia kosztów przez przeniesienie części produkcji lub centralnej obsługi do Polski daje szansę na przyspieszony rozwój firmy.

Bank Zachodni WBK S.A. od lat wspiera rozwój branży motoryzacyjnej w Polsce oferując nie tylko finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorstw w kraju ale również rozwiązania pomagające firmom z sukcesem wchodzić na rynki zagraniczne i rozwijać działalność eksportową. Umożliwiamy przedsiębiorstwom rozliczanie i zabezpieczanie transakcji handlowych z partnerami krajowymi i zagranicznymi.  We współpracy z międzynarodową grupą Santander wspieramy zagraniczną ekspansję Klientów poprzez bezpieczne i nowoczesne rozwiązania. Nasi eksperci z Rynków Kapitałowych doradzają przedsiębiorstwom w procesie pozyskiwania kapitału niezbędnego na każdym etapie ich rozwoju, w tym kapitału akcyjnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kapitału pochodzącego z funduszy Private Equity, kapitału hybrydowego typu mezzanine lub na bazie instrumentów kapitału akcyjnego, a także świadczą dla firm i inwestorów usługi doradztwa finansowego i prowadzą proces transakcyjny w transakcjach fuzji, przejęć (nabycia) oraz zbycia akcji lub udziałów przedsiębiorstw, zarówno na rynku prywatnym jak i publicznym, dla przedsiębiorstw dużych i mniejszych. Jako część globalnej Grupy Santander, BZ WBK świadczy te usługi także w kontekście międzynarodowym, z udziałem inwestorów i firm zagranicznych.