Konstruktywnie i kooperatywnie w Zawierciu

X, jubileuszowa edycja konferencji AutoEvent już za nami. Partnerami tegorocznego spotkania, organizowanego w dniach 27-29 maja byli: Urząd Miasta Częstochowy, Urząd Miasta Zawiercia, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki oraz Business Centre Club, loża Częstochowa. Tegoroczne spotkanie po raz kolejny potwierdziło, że jest to wydarzenie rangi międzynarodowej. Obok najliczniejszej grupy Polaków gościliśmy przedstawicieli firm z Czech, Słowacji, Węgier i Japonii. W konferencji wzięło udział ponad 250 osób, odbyło się ponad 300 rozmów kooperacyjnych B2B i wystawa branżowa. Dzień, przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić Strefę Aktywności Gospodarczej oraz Zamek w Ogrodzieńcu, wziąć udział w off-road po terenach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a najbardziej aktywni mogli spróbować swoich sił we wspinaczce skałkowej. Goście, którzy woleli czas spędzić w hotelu, mogli uczestniczyć w specjalnych warsztatach przygotowanych przez firmę Webcom i Atos, pt. IT Automotive – dedykowane rozwiązania dla branży. Podczas wieczornej kolacji, Prezydenci Miast Częstochowy i Zawiercia zaprezentowali możliwości inwestycyjne powiatu zawierciańskiego i częstochowskiego. Podczas tzw. kolacji prezydenckiej, była również okazja do degustacji regionalnych potraw i napoi.

O tym się mówi

Zmiany technologiczne i optymalizacje procesowe to główne tematy które przyświecały konferencji AutoEvent. Stałym punktem merytorycznego programu konferencji AutoEvent są zagadnienia dotyczące innowacji, materiałoznawstwa, nowych technologii. Celem poruszania tych zagadnień jest uświadomienie firmom z sektora Automotive, jakie warunki muszą spełnić aby zachować przewagę konkurencyjną. Wiąże się to ściśle ze wspomnianymi innowacjami. Dlatego uczestnikami AutoEventu w charakterze panelistów, oprócz reprezentantów firm z sektora Automotive są również przedstawiciele świata nauki. Stwierdzenia jakie padały ze strony profesora Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, profesora Michała Basisty z Instytutu Przemysłowych Problemów Technicznych Polskiej Akademii Nauk, Minister Grażyny Henclewskiej z Ministerstwa Gospodarki oraz przedstawicieli firm, potwierdziły, że przewidziane do 2020 roku programy publiczne w obszarze badań i rozwoju mogą stanowić istotne wsparcie dla budowy centrów kompetencji w przemyśle motoryzacyjnym. W szczególności tym firmom, które w ostatnich latach zdobyły środki europejskie na inwestycje w nowe linie technologiczne i już przeszły przez pierwsze wspólne projekty z jednostkami naukowymi, będzie im na pewno łatwiej przygotować odważniejsze projekty badawczo-rozwojowe. Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że przyszłe badania i kompetencje muszą być ściśle związane z oczekiwaniami klientów. W związku z tym elastyczność i szybkość reagowania będą dwoma istotnymi czynnikami konkurencji.

Pełna tematyka spotkania

 • Polityka wsparcia ministerstwa gospodarki wobec firm w sektorze motoryzacji. Czy  umowa o wolnym handlu jest szansą czy zagrożeniem dla Europy – Minister  Grażyna Henclewska, Ministerstwo Gospodarki
 • Inwestycje światowej motoryzacji w Polsce do 2020 roku, hossa czy bessa? Nowa inwestycja Volkswagena w Polsce szansą dla Polskich dostawców motoryzacyjnych – Anna Polak – Kocińska, Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
 • Konsolidacja przemysłu – Marek Kaliński, Dyrektor ds. Projektów, BORYSZEW S.A.
 • Rentowność, wydajność i efektywność, dzięki skutecznej komunikacji w łańcuchu dostaw – najlepsze praktyki firmy Brembo w obszarze zarządzania zapasami. Kamil Sterna, Jarosław Jaśkiewicz, WEBCOM Poland Sp. z o.o.
 • Zatrudnimy robota produkcyjnego! Doskonalenie produkcji w przemyśle motoryzacyjnym jako efektywne zarządzanie czasem i kosztem,  Szymon Skultin End User Specialist Industrial Solutions Team Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) oddział w Polsce
 • Jak wygląda „organizacja ucząca się” w dobie XXI w. Poszukiwanie przyczyn błędów i ich eliminowanie, Paweł Gos, Prezes Zarządu Exact Systems
 • Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność ? – Michał Sierański Key Account Manager CAT LC Polska Sp. z o.o.
 • Ukierunkowanie procesów logistycznych na redukcje kosztów i poprawę wskaźników finansowych – Arkadiusz Marczyk Menedżer ds. Kluczowych Klientów, Schenker Sp. z o.o.
 • Prawno-ubezpieczeniowe zabezpieczenia umów a ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa, Michał Rożek, Prezes Zarządu Rożek Brokers Group Sp. z o.o.
 • „3M the Culture of Innovation” – Tomasz Duda – Dyrektor ds. Technologii, 3M Poland
 • Rozwiązania Evonik dla branży Automotive, Bojan Georgiev, Market Development Manager CEE Evonik Industries AG
 • Nowy okres finansowanie projektów badawczo-rozwojowych ze środków Unii Europejskiej – szanse dla sektora motoryzacyjnego – prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Badawczy program sektorowy dla motoryzacji pn. Innowacyjna Motoryzacja (INNOMOTO) – Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki
 • Co nas czeka jutro jeśli zabraknie wykwalifikowanego pracownika? Walka o ostatniego wykwalifikowanego pracownika – kto zwycięży, kto przegra?

W przerwach między wykładami, dzięki firmie Sorting Group Polska (SGP), uczestnicy konferencji mogli spróbować swoich sił w zawodach żużlowych lub zasiąść w strefie kibica. Wyścigi odbywały się po okiem młodego żużlowca Huberta Łęgowika. Była również możliwość oceny własnych umiejętności jazdy w trudnych warunkach drogowych oraz sprawdzenie swoich zachowań i reakcji, dzięki symulatorom jazdy dostarczonym przez firmę GOS.

Nagrody 2014

Podczas każdego uroczystego bankietu towarzyszącego konferencji AutoEvent przyznano  nagrody w kategoriach „Menedżer Roku” oraz „Inwestycja Roku”. Jednak z racji jubileuszu AutoEventu oraz Polskiej Izby Motoryzacji, nagród przyznaliśmy o kilka więcej. W plebiscycie „Inwestycja Roku” udział  biorą inwestycje z roku, którego dotyczy edycja konkursu bez względu na formę własności, formę prawną czy pochodzenie kapitału. Natomiast w kategorii „Menedżer Roku” udział biorą osoby reprezentujące wyłącznie najwyższy szczebel zarządzania a kierowane przez nie firmy muszą wykazywać rentowność w ostatnich dwóch latach (2013 i 2014 r.). W tym roku nagrodę w kategorii „Menedżer Roku 2014” za sukcesywny rozwój firmy i wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie przyznano Panu Tomaszowi Hanczarkowi, Prezesowi Zarządu Work Service S.A. Natomiast w kategorii „Inwestycja Roku 2014” za wybudowanie nowego zakładu i uruchomienie produkcji w FAURECIA LEGNICA 2 otrzymała firma Faurecia Legnica S.A. Jednak to nie koniec. Mimo, że na przestrzeni minionego dwudziestolecia Izby i tym samym dziesięciolecia AutoEventu bardzo duża grupa ludzi była i jest zaangażowana w działania Izby i tym samym z pewnością zasługiwała na wyróżnienia, to wręczone zostały Nagrody Specjalne trzem osobom, które od lat były wsparciem dla PIM i brały również udział w każdym AutoEvencie. Dlatego Nagrody Specjalne, za dziesięcioletnie wsparcie i zaangażowanie w rozwój konferencji AutoEvent oraz Polskiej Izby Motoryzacji, Prezydium Izby przyznało: Panu Pawłowi Gosowi, Prezesowi Zarządu Exact Systems, Panu Jackowi Rybickiemu, Prezesowi Zarządu Gerda Hydomat oraz Panu Piotrowi Kubiakowi, Wiceprezesowi Zarządu Zakładów Metalowych POSTĘP Podczas wręczania nagród i składania gratulacji głos zabrały min: Minister  Grażyna Henclewska z Ministerstwa Gospodarki oraz Anna Polak – Kocińska, Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, które w ciepłych słowach, w tym słowach uznania podsumowały działania jakie Polska izba Motoryzacji prowadzi na rzecz integracji szerokorozumianego sektora motoryzacyjnego i samego przemysłu motoryzacyjnego. Nie zabrakło również gratulacji ze strony Krzysztofa Matyjaszczyka, Prezydenta Miasta Częstochowa oraz Ryszarda Macha, Prezydenta Miasta Zawiercia. Miłym akcentem na koniec było docenienie działań i wręczenie dyplomu uznania Prezesowi Polskiej Izby Motoryzacji, Panu Romanowi Kantorskiemu, który dwadzieścia lat temu był jednym z inicjatorów powołania do życia Izby a od lat dziesięciu pełni społeczną funkcję prezesa, poświęcają tym samym swój czas i angażując się w działania na rzecz branży.

Epidemia euforii podczas Gali Wieczornej

Marek Piekarczyk wokalista zespołu TSA znany również jako juror programu muzycznego „The Voice of Poland” uświetnił swoja obecnością Galę Wieczorną konferencji AutoEvent, a swoją twórczość zaprezentował dla wszystkich uczestników jubileuszowej konferencji wśród których było wielu jego fanów. W trakcie wieczoru pojawiły się również tajemnicze koty, które przedstawiły spektakl artystyczny umilając gościom czas. Cały wieczór zakończył się pokazami barmańskimi, których mecenasem była firma AXIT. Dyskoteka z udziałem DJ’a trwała do białego rana. To jubileuszowe spotkanie z Państwem, było dla nas szczególnie ważne, gdyż wtedy też obchodziliśmy XX-lecie działalności Polskiej Izby Motoryzacji, tym bardziej, że pojawili się na nim sami znakomici goście. Nie zabrakło też życzeń, wielkiego tortu oraz wielu atrakcji – w opinii wielu uczestników (również zagranicznych) było to najlepsze spotkanie w jakim kiedykolwiek brali udział.

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo, Polska Izba Motoryzacji składa serdeczne podziękowania za udział w X Dorocznej Konferencji Przemysłu Motoryzacyjnego AutoEvent 2014, która odbyła się w dniach 27-29 maja 2014 roku w Zawierciu. Tak duża liczba znaczących gości, w tym właśnie Państwa świadczy o potrzebie kontynuacji działań prowadzonych przez Polską Izbę Motoryzacji na rzecz całego sektora motoryzacyjnego. Jednym z istotnych elementów przedsięwzięć Izby jest właśnie coroczna konferencja o nazwie AutoEvent, która – jak uzmysławia tegoroczne wydarzenie – cieszy się rosnącym zainteresowaniem z roku na rok. Myślę, że spędzony wspólnie czas podtrzymał dotychczasowe kontakty biznesowe a być może zaowocował nowymi. Jeszcze raz Serdecznie Dziękuję i do zobaczenia za rok, Z Poważaniem, Roman Kantorski Prezes Polskiej Izby Motoryzacji